Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.1/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.3/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.4/2019 o stanovení systému shrmažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů a nakládání se stavebním odpadem

Nařízení obce Soběsuky 32016 - Zákaz podomního prodeje

Nařízení obce Soběsuky 22016 - tržní řád - do 3.10.2016

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.1/2016 o místních poplatcích - do 31.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.3/2015 o místních poplatcích -do 1.3.2016

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.2/2015, kterou se vydává požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.1/2015 o stanovení systému, shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunál.odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce - do 31.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.1/2012 o místních poplatcích- do 31.12.2015

Příloha č.4 k OZV 1/2012-rozúčtování skutečných nákladů r.2013 za odpad

Příloha č.3 k OZV 1/2012-rozúčtování skutečných nákladů r.2012 za odpad

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.2/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.3/2012 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunál.opdadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce - účinnost do 25.3.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

1.1.2020

1.1.2020

 

1.1.2020

 

1.1.2020

 

4.10.2016

5.7.2016

2.3.2016

1.1.2016

 

5.5.2015 

 

26.3.2015 

 

1.1.2013

 1.1.2015

 1.1.2014

 

1.1.2013 

1.1.2013 

 

 

16.6.2003

Obecně závazná vyhláška 1/2011

1.2.2011

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva ve volebním období 2018-2022

Usnesení z ustavujícího zasedání OZ 29102018

Usnesení z 1. zasedání OZ 12112018

Usnesení zastupitelstva volební období 2014-2018

Usnesení z ustavující zasedání 3.11.2014            Usnesení z 23.zasedání 09012017

Usnesení z 1 zasedání 10112014..pdf                  Usneseni z 25.zasedani 13032017

Usnesení z 2.zasedání 08122014                         Usnesení z 26.zasedání 10042017

Usnesení z 3.zasedání 12012015

Usnesení ze 4.zasedání 9.2.2015

Usnesení z 5.zasedání 09032015

Usnesení z 6.zasedání 13042015

Usnesení z 7.zasedání 11052015

Usnesení z 8.zasedání 08062015

Usnesení z 9.zasedání 14092015

Usnesení z 10.zasedání 12102015

Usnesení z 11.zasedání 09112015

Usnesení z 12.zasedání 14122015

Usnesení z 13.zasedání 11012016

Usnesení z 14.zasedání 08022016

Usnesení 4 15.zasedání 14032016

Usneseni z 17.zasedání 09052016

Usnesení z18.zasedání 13062016

Usnesení z 19.zasedání 12092016

Usnesení z 20.zasedání 10102016

Usneseni z 21. zasedání 14112016 

Usnesení z 22.zasedání 12122016

Usnesení z 27.zasedání 09052017

Usnesení z 28.zasedání 12062017

Usneseni z 29.zasedání 24072017

Usneseni z 30.zasedani 11092017

Usnesení z 32.zasedání 13112017

Usnesení z 33.zasedání 11122017Usnesení z 33.zasedání 11122017 - 2

Usnesení z 36. zasedání

Usnesení zastupitelstva volební období 2010-2014

Usnesení z ustavujícího zasedání OZ 12.11.2010

Usnesení č.1 z jednání OZ                                      Usnesení č.28 z jednání OZ

Usnesení č.2 z jednání OZ                                      Usnesení č.29 z jednání OZ

Usnesení č.3 z jednání OZ                                      Usnesení č.30 z jednání OZ

Usnesení č.4 z jednání OZ                                      Usnesení č.31 z jednání OZ

Usnesení č.5 z jednání OZ                                      Usnesení č.32 z jednání OZ

Usnesení č.6 z jednání OZ                                      Usnesení č,33 z jednání OZ

Usnesení č.7 z jednání OZ                                      Usnesení č.34 z jednání OZ

Usnesení č.8 z jednání OZ                                      Usnesení č.35 z jednání OZ

Usnesení č.9 z jednání OZ                                      Usnesení č.36 z jednání OZ

Usnesení č.10 z jednání OZ                                    Usnesení č.37 z jednání OZ

Usnesení č.11 z jednání OZ                                    Usnesení č.38 z jednání OZ

Usnesení č.12 z jednání OZ                                    Usnesení č.39 z jednání OZ

Usnesení č.13 z jednání OZ                                    Usnesení č.40 z jednání OZ

Usnesení č.14 z jednání OZ

Usnesení č.15 z jednání OZ

Usnesení č.16 z jednání OZ

Usnesení č.17 z jednání OZ

Usnesení č.18 z jednání OZ

Usnesení č.19 z jednání OZ

Usnesení č.20 z jednání OZ

Usnesení č.21 z jednání OZ

Usnesení č.22 z jednání OZ

Usnesení č.23 z jednání OZ

Usnesení č.24 z jednání OZ

Usnesení č.25 z jednání OZ

Usnesení č.26 z jednání OZ

Usnesení č.27 z jednání OZ

Fulltextové vyhledávání

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila
Počasí Soběsuky - Slunečno.cz

Termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad v roce 2020

15.-17.5.2020

26.-28.6.2020

14.-16.8.2020

25.-27.9.2020

30.10.-1.11.2020

 

 

Zasedání OZ

11.5.2020 - KD Soběsuky

 

P1000347.JPG

Návštěvnost stránek

155708