Zajímavosti

Kultura a tradice

V obci se každoročně pořádá masopustní karneval pro děti, zájezd pro ženy ke Svátku matek, zájezd pro děti ke Dni dětí, zimní a letní sportovní den, Mikulášská nadílka a hodová zábava.Na přípravě akcí se organizačně podílí obecní spolky: Sdružení dobrovolných hasičů, Svaz zahrádkářů a Myslivecké sdružení.

 

Přírodní zajímavosti

Obec leží na úpatí Chráněné krajinné oblasti Chřiby.

 

Možnosti trávení dovolené

V obci Soběsuky působí jezdecký klub Alima, kde je možnost projížďky na koních, k dispozici denně otevřené pohostinství od 18 hod.
Milovice jsou obklopeny lesy, nabízí se pěší tůry na Bunč (rekr.středisko) a na rozhlednu Brdo, odtud do rekr.střed.Kamínka. Další trasa je možná na Kudlovskou dolinu nebo až na Velehrad. V obci je funkční pohostinství od 18 hod.
Ubytování v obci není, je možnost stanování na vyhrazených místech. Ve Skržicích působí Jezdecký klub Paráda.

 

Kronika

Obec Milovice má svého kronikáře - pana Karla Pelikána mladšího. Ten poctivě zapisuje všechno podstatné dění v obci a doplňuje fotografiemi z akcí a událostí. Děkujeme mu za jeho ochotu a práci.

31. 3. Kvido

Zítra: Hugo
Počasí Soběsuky - Slunečno.cz

Termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad v roce 2020

3.-5.4.2020

15.-17.5.2020

26.-28.6.2020

14.-16.8.2020

25.-27.9.2020

30.10.-1.11.2020

 

 

Zasedání OZ

9.3.2020- pohostinství Soběsuky

 

P1000347.JPG

Návštěvnost stránek

148831