Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie

Historie

Památky

V obci Soběsuky je zvonice sv. Floriána, která byla v roce 2019 zrekonstruována, dále památník padlých z 1.a 2. sv. války a výklenková poklona sv. Floriána, která byla zapsána v roce 1964 do seznamu kulturních památek Jihomoravského kraje.

Soběsuky - dědina Soběsuky - dědina  ZVONICE FLORIAN

pomník - historie  pomník.jpg  pečeť.jpg

Škola v Soběsukách

Již v roce 1848 je zmíněna škola v Soběsukách, která se nacházela v panském dvoře. Vzhledem k tomu, že školu navštěvovalo více než 100 dětí tak bylo od roku 1893 diskutováno, zda stávající školu rozšířit nebo postavit novou budovu. V roce 1896 byla kolaudována nová budova školy a od 1. října se zde začalo vyučovat. V roce 1903 byla vykopána 13metrová studna před školou. Školní rok 1974/75 byl ten poslední a škola byla 30. června 1975 uzavřena.

 

škola - historie  škola

 

Ve Skržicích je zvonice sv. panny Marie, která byla v roce 2015 zrekonstruována.

zvonice Skržice  skržice

 

V Milovicích se nachází kaple sv.Jana Křtitele.

kaple Milovice  kaple Milovice

Obec Soběsuky se nachází 10 km jižně od města Kroměříže, na západním okraji Chráněné krajinné oblasti Chřiby. Obec tvoří místní části Soběsuky,Milovice a Skržice.První písemná zmínka o obci pochází z roku 1287.

 

obecSoběsuky jsou sídlem obecního úřadu, je zde 52 domů a trvale přihlášených 144 obyvatel. V Soběsukách je kulturní dům,pohostinství,zvonice,památník padlých v 1.a 2.sv.válce,sportovní hřiště s dětským koutkem,který byl vybudován za finanční spoluúčasti Moravských naftových dolů Hodonín.

 

MiloviceMilovice mají 64 domů a 156 trvale hlášených občanů. Je zde pohostinství, kaple sv.Jana Křtitele a úřadovna ob.úřadu se společenskou místností pro pořádání soukromých akcí občanů. 

 

 

OlšinaSkržice včetně části Olšina mají trvale přihlášených 60 obyvatel ve 29 domech. Kromě úřadovny obecního úřadu je občanům k dispozici kulturní dům se společenskou místností, fotbalové hřiště a dětský koutek.

 

Ve všech třech obcích jsou funkční knihovny s půjčovní dobou 1x týdně.V Olšině je soukromý mlýn, pekárna a zpracovává se zde i dřevo.

Schválením Krajského zastupitelstva Zlínského kraje dne 17.3.2010 byla Obci Sobě- suky poskytnuta dotace ve výši 176 tis. na celkovou opravu knihovny v Soběsukách. Stavební práce byly provedeny, knihovna slouží svému účelu.                 

Kultura: V našich  obcích je několik dobrovolných organizací, které kromě své činnosti pořádají akce pro veřejnost ve spolupráci s obecním úřadem - dětský karneval, maškarní pro dospělé, sportovní den, taneční a hodovou zábavu, zájezd pro děti, drakiádu, šachový turnaj, turnaj v malé kopané, košt pálenek, mikulášskou nadílku a jiné.