Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
   
Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky o místním poplatku z pobytu č.3/2023

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky o místním poplatku ze psů č.2/2023

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č.1/2023

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - do 31.12.2022

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - do 31.12.2023

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.1/2021 o místním poplatku z pobytu - do 31.12.2023

24.2.2021

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.1/2019 o místním poplatku ze psů - do 31.12.2023

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů - do 31.12.2021 1.1.2020 

Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.3/2019 o místním poplatku z pobytu - do 23.2.2021

1.1.2020 
Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.4/2019 o stanovení systému shrmažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů a nakládání se stavebním odpadem - do 31.12.2021 1.1.2020  
Nařízení obce Soběsuky 32016 - Zákaz podomního prodeje  4.10.2016 
Nařízení obce Soběsuky 22016 - tržní řád - do 3.10.2016  5.7.2016 
Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.1/2016 o místních poplatcích - do 31.12.2019  2.3.2016 
Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.3/2015 o místních poplatcích -do 1.3.2016  1.1.2016 
Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.2/2015, kterou se vydává požární řád obce  5.5.2015  
Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.1/2015 o stanovení systému, shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunál.odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce - do 31.12.2019  26.3.2015  
Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.1/2012 o místních poplatcích- do 31.12.2015  1.1.2013 
Příloha č.4 k OZV 1/2012-rozúčtování skutečných nákladů r.2013 za odpad  1.1.2015 
Příloha č.3 k OZV 1/2012-rozúčtování skutečných nákladů r.2012 za odpad  1.1.2014 
Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.2/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci   1.1.2013  
Obecně závazná vyhláška obce Soběsuky č.3/2012 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunál.opdadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce - účinnost do 25.3.2015 1.1.2013 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 16.6.2003
Obecně závazná vyhláška 1/2011

1.2.2011

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací