Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zajímavosti

Zajímavosti

Kultura a tradice

V obci se každoročně pořádá masopustní průvod, karneval pro děti, Hasičsko Josefovský ples, muzika pro ženy ke Svátku matek, zájezd pro děti ke Dni dětí, zimní a letní sportovní den, Mikulášská nadílka a hodová zábava. Na přípravě akcí se organizačně podílí obecní spolky: Sdružení dobrovolných hasičů, Svaz zahrádkářů a Myslivecké sdružení.

Přírodní zajímavosti

Obec leží na úpatí Chráněné krajinné oblasti Chřiby.

Možnosti trávení dovolené

Soběsuky díky své poloze v blízkosti Chřibů nabízí krásné výhledy do okolí. Cykloturistická trasa z Kostelan přes Milovice, Soběsuky až do Kroměříže. Možnost pěších tůr a cyklo výletů na Bunč, rozhlednu Brdo, Modrá, Velehrad apod.   

V Soběsukách a Milovicích je v provozu od odpoledních hodin pohostinství. 

Ubytování v obci Milovice (Ranč Milovice), je možnost stanování na vyhrazených místech. Ve Skržicích působí Jezdecký klub Paráda.

Kronika

Obec Milovice má svého kronikáře - pana Karla Pelikána mladšího, který zapisuje všechno podstatné dění v obci a doplňuje fotografiemi z akcí a událostí. Děkujeme mu za jeho ochotu a práci.