Drobečková navigace

Úvod > O obci > Odpady

Odpady

 

svoz plastů 2023.jpg

 

 

          znak obce     Obec Soběsuky, Soběsuky 23, 768 02  Zdounky

               Obecní úřad Soběsuky, Soběsuky 23, 768 02  Zdounky

               IČO: 00287741, bankovní spojení: 1483107359/0800 ČS a.s., pobočka Kroměříž

               t.č. 573 367 065, email: obec@sobesukykm.cz, www.sobesukykm.cz, DS: xwpaviu
                                                                                                                                                                                                               

 

 

V Soběsukách 31.3.2022

čj. 95/2022

 

 

Informování občanů o odpadovém hospodářství obce Soběsuky dle § 60 odst.4 Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

 

Obec Soběsuky, dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, umožňuje svým občanům ukládat odpady na místech a způsobem k tomu učeným. Obecně závazná vyhláška obce je uvedena na adrese: https://www.sobesukykm.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva.

 

Komunální odpad, tj. odpad z popelnic, je svážen svozovou firmou BIOPAS, spol. s r.o. Kroměříž a je ukládán na skládce komunálních odpadů DEPOZ spol. s r.o. Zdounky. Objemný odpad, který je sbírán formou přistavení velkoobjemových kontejnerů 6x ročně, je svážen Obcí Soběsuky na skládku komunálních odpadů DEPOZ spol. s r.o. Zdounky. Tříděný odpad – bioodpad, který mají občané možnost ukládat do velkoobjemových kontejnerů, je svážen svozovou firmou BIOPAS, spol. s r.o. Kroměříž na kompostárnu skládky DEPOZ spol. s r.o. Zdounky. Tříděný odpad – plast, papír, sklo, kovy – je svážen svozovou firmou BIOPAS, spol. s r.o. Kroměříž a je dále využíván kolektivním systémem EKO-KOM a.s. 2x ročně probíhá sběr nebezpečných odpadů, které sváží svozová firma BIOPAS, spol. s r.o. Kroměříž a provádí jejich likvidaci. 2x ročně probíhá sběr železného šrotu přímo od domů občanů, šrot přebírá firma ŠROT GEBESHUBER s.r.o. Kroměříž. V obci Soběsuky je přistaven kontejner na použitý textil, který přebírá firma TextilEco a.s. Praha.

 

V rámci předcházení vzniku odpadů informuje obec Soběsuky občany, aby využívali domácí kompostování (obec pořídila domácí kompostéry pro občany), při nákupech místo plastových sáčků používali opakovaně použitelné látkové, prodej potravin do znovupoužitelných obalů apod.

 

Celkové náklady na odpadové hospodářství obce Soběsuky činily za rok 2021 356 tis.Kč. Z toho náklady na sběr komunálního odpadu činily 214 tis. Kč, sběr velkoobjemového odpadu 23 tis.Kč, náklady na sběr tříděného odpadu byly ve výši 105 tis. Kč a náklady na sběr nebezpečného odpadu činily 14 tis.Kč.                                                                     

 graf odpady

 

 

                                                                                                     Piska Jan

                                                                                               starosta obce Soběsuky

Vyvěšeno: 31.3.2022, Sňato: 1.1.2023